Håndskitse_aerial reduced_nygrønningen
14/jun/2019

Plejecenter vundet!

Fredag d. 14. juni afslørede Aabenraas borgmester Thomas Andresen ved et arrangement i Medborgerhuset i Tinglev, at en enig dommerkomite har udpeget os som vinder af totalrådgivningskonkurrencen om Plejehjem Ny Grønningen.

Med en prominent placering i selve byparken i Tinglev og med Medborgerhuset som nærmeste nabo har vi designet et åbent og inviterende bygningsanlæg, der sammenfletter byliv, boliger og centerfunktioner i ét samlet hele.

Konceptuelt disponeres plejehjemmet enkelt og ligefremt som to separate boenheder i naturlig sammenhæng med fælleshusets servicearealer og café mm. Boenhederne placeres i parkens grønne rum gennemskåret af det offentlige stiforløb, med fælleshuset som det naturlige omdrejningspunkt og hvor hele Grønningen inddrages til aktive uderum.

Vi takker Aabenraa Kommune og ser frem til samarbejdet.

Projektet er tegnet af Frost Larsen i samarbejde med rasmusrasmus, LB Consult og Wad Landskabsarkitekter.

Servicebygning Reduced
Boenhed reduced
Bytorv Reduced