Møde skites

Vision

Vi designer levende rammer for menneskers liv

Vores arkitektur tager afsæt i en moderne nordiske arkitekturtradition, hvor stedets potentiale, funktion, lys og stoflighed samt en enkelthed i detaljen er gennemgående temaer og som samtidig udviser respekt for vores omverden, mht. miljø og bæredygtighed. Samtidig er vi nysgerrige og afsøger nye udtryksmåder og formsprog, der afspejler en verden i udvikling.

Med høj faglighed kombineret med stolthed og begejstring vil vi udfordre det kendte og skabe klarhed over det komplekse og derigennem skabe levende, smuk og brugbar arkitektur for alle.
Vi er en tegnestue bestående af engagerede og dygtige medarbejdere, der igennem gensidig respekt, troværdighed og professionalisme skaber en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med en særlig Frost Larsen ånd, som godt kan betegnes som ”benene på jorden og luft under vingerne”

Vi tager altid udgangspunkt i bygherrers ønsker og drømme, ejendommens forudsætninger, stedets karakter, orientering og en realistisk tilgang til anlægsøkonomien, uanset om vi designer en ny villa, en skole eller et erhvervsdomicil.

For os er samarbejde et nøgleord.

Vi ved, at et dynamisk og ligeværdigt samarbejde med både bygherrer, brugere og branchens øvrige samarbejdspartnere er fundamentet for at skabe god og vedkommende arkitektur, der på bedste vis understøtter det liv, der leves i bygningen og dermed skaber merværdi for alle.

Vores faglighed og tætte relation til vores samarbejdspartnere vægter højt – et dialogbaseret samarbejde er det bedste udgangspunkt for en god proces og et vellykket resultat. Med udgangspunkt i bygherrens ønsker og krav udfører vi projekter med en klar bærende idé, som forener og udnytter stedets potentiale. Vores arkitektur tager udgangspunkt i unikke koncepter, som videreudvikles og raffineres gennem hele processen til det færdige byggeri.

I Frost Larsen er beslutningsvejene korte, og vi tror på, at igennem dialogbaseret samarbejde med kunden skaber de bedste resultater. Derfor tilknyttes en partner altid på de enkelte opgaver, der sikrer fremdrift, kommunikation og optimale løsninger på kundens udfordringer.

Frokost i det grønne
Arkitekter arbjeder

Ansvarlighed, nærvær og professionalisme er kerneværdierne i vores rådgivning

Som arkitekter er vi bevidste om vores ansvar og loyalitet over for kundernes interesse og de store værdier, vi er betroet indflydelse på. Vi er samtidig bevidste om ansvaret for vores fælles fysiske miljø.

Vi er uafhængige og vælger metoder, teknikker og materialer i tæt dialog med vores kunder – upåvirket af producentinteresser. Vi tager vores fag alvorligt og gør en ære ud af at udfordre vanetænkning. Vi dyrker de kreative sider af arkitekturen, både i helhedstænkningen og i detaljen, og vi søger altid give et originalt bud på projektets løsning –også indenfor en stram økonomi.

Vi tror på dialog, videndeling og idéudveksling. Vi er lydhøre og gode til at sparre og forstå komplekse udfordringer – og vi lægger vægt på at være præcise og overbevisende i vores formidling og leverancer.

Vores tilgang til opgaverne er nøje funderet på at undgå fejl og misforståelser og på at vore projekter er teknisk optimerede og bygbare. Vores interne kvalitetsledelsessystem gennemføres derfor integreret i vores arbejdsprocesser. Procedurerne er beskrevet i vores KS-håndbog og udformet, så de sikrer, at vores ydelser altid lever op til det aftalte og til gældende lovgivning.

Vi tror på en arkitektur, der forener æstetik, funktionalitet og bæredygtighed

Hos Frost Larsen skaber vi æstetisk, funktionel og bæredygtig arkitektur, der danner grobund for ejerskab, aktiviteter og oplevelser hos beboere og brugere. Det handler om miljø- og klimahensyn, men også om økonomisk fornuft, materialevalg, fremtidssikring og om at dyrke en mangfoldighed af liv.

I vores rådgivning, samt valg og udvikling af løsninger, bestræber vi os i videst muligt omfang på at beskytte miljøet, være ressourcebevidste og begrænse klimapåvirkninger. Dette sker ved at stille forbedrende samt energieffektiviserede og bæredygtige løsninger til rådighed for kunden, og have et stort kendskab til sunde og certificerede byggematerialer

Vi står bag flere bæredygtige byggerier – og det starter i vores konceptudvikling, hvor vi screener og optimerer de bæredygtige muligheder, som det konkrete projekt rummer i tæt dialog med kunden.

bæredygtihed-2-sh
bæredygtihed-4-sh
bæredygtihed-1
bæredygtihed-3-sh