ingrid
17/jan/2022

Frost Larsen er prækvalificeret x 2

Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S er prækvalificeret til at afgive tilbud på 2 spændende nye daginstitutioner.

I Serinedalen i Malling skal der etableres en ny bæredygtig og fleksibel 6-gruppes integreret institution, der løbende kan tilpasses den aktuelle pasningssituation i området, afhængig af efterspørgslen efter henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser. Tilbuddet på totalrådgivningen sker i samarbejde med Wolters Consulting og Wad Landskab A/S.

Derudover er vi også inviteret til at afgive tilbud på totalrådgivningen på den nye daginstitution Egekrattet i Varde. Daginstitutionen er et integreret dagtilbud med plads til 110 børn, fordelt på 50 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn, samt ca. 30 ansatte. Det samlede etageareal er på ca. 900 m2 og tilbuds-teamet består foruden Frost Larsen af Ingeniørgruppen Vestjylland ApS , Arkitektfirmaet Vest A/S, og Wad Landskabsarkitekter A/S.

Frost Larsen er stolte over prækvalificeringerne, og vi glæder os til, i samarbejde med de øvrige rådgiverteams, at udvikle projekterne, så vi kan opnå de optimale betingelser for børnenes udvikling, leg og læring.