Aerial_bendixminde

Bendixminde, Odder

Den ny daginstitution i Bendixminde indskriver sig i konteksten som en klynge af huse omgivet af det grønne landskab.

I den store skala markerer institutionen sig i landskabet som en sammenstilling af mindre huse, der profilerer sig mod omgivelserne med en markant og identitetsskabende saddeltagsprofil.
Bygningsvolumenet nedskaleres i mindre enheder, hvorved synergien med lokalområdet styrkes og institutionen fremstår i et sympatisk formsprog i børnehøjde. Et levende og organisk bygningsanlæg, der former sig i skala og udtryk efter de primære brugere, børnene.

Bygningen udformes med en enkel og ligefrem arkitektur, der med en kombination af mørke og varme, træbeklædte flader, glaspartier og mørke tagflader danner en nedtonet og harmonisk bygningsenklave og samtidig skaber en smuk kontrast til de grønne omgivelser omkring nybygningen.

Daginstitutionen organiseres med tydelige, veldefinerede afdelingsområder for vuggestue, børnehave og personale omkring de centrale fællesområder og -funktioner, der fungerer som ”institutionens pædagogiske hjerte”. Denne gennemgående, fleksible torvedannelse binder alle funktioner sammen og giver visuel og funktionel kontakt til legepladsen.

Exterior reduced_bendixminde
Sted
Bendixminde, Odder
Omfang
1122 m²
Bygherre
Odder Kommune
Team
Høgh & Sønberg, Sweco
Ydelser
Dispositions - og projektforslag, myndighedsprojekt, projektering, brugerinddragelse i projekteringsfasen, projekteringsledelse
År
2021-2023
Anlægssum
19,5 mio kr. ex. moms
Præmiering
1. præmie i totalentreprisekonkurrence
Interior- final_Bendixminde