Boligkontoret Fredericia, afd. 602, I.P. Schmidts Gård, Fredericia - 3

Boligkontoret Fredericia, afd. 602, I.P. Schmidts Gård

 I.P. Schmidts cigarfabrik i Fredericia blev opført i 1864. I 1982 blev fabrikken lukket og ombygget til plejecenter. I.P. Schmidt gård ligger centralt indenfor voldene i Fredericia med facader mod voldanlægget og Landsoldaten.

Den almene boligorganisation Boligkontoret Fredericia har overtaget bygnin­gerne, der er blevet renoveret og ombygget til almene familieboliger. 28 stk. boliger er blevet ombygget og renoveret, en bygning er nedrevet og erhverv er konverteret til 3 nye boliger. Alle boliger har fået nye køkkener, bad og installationer.

Klimaskærmener blevet renoveret med nyt efterisoleret tag, ny sadelkvist, ny altan­gang og facademaling. Alle vinduer og døre er udskiftet med nye træ-alu par­tier med profiler godkendt af Fredericia Kommune. Gårdrum med parkering og rekreativt grønt område er renoveret til fælles brug for beboerne.

Renoveringen af boligerne er gennemført iht. Almenboligloven som nybyggeri. Bebyggelsens bygning B1 og B2 har bevaringsværdi 4, og renoveringen er gen­nemført med fondsstøtte efter Kulturstyrelsens bevaringsprincipper.

Boligkontoret Fredericia, afd. 602, I.P. Schmidts Gård, Fredericia - 7
Boligkontoret Fredericia, afd. 602, I.P. Schmidts Gård, Fredericia - 5
Sted
I.P. Schmidts gård, Fredericia
Omfang
Renovering og ombygning 2.496 m²
Bygherre
Boligkontoret Fredericia
Team
COWI
Ydelser
Arkitektrådgivning, projektforslag, for- og hovedprojekt, udbud i hoved/fagentreprise, arbejdsmiljø/ sikkerhedskoordinator, byggeledelse, fagtilsyn, 1-års gennemgang
År
2018
Anlægssum
25.5 mio. kr.
Boligkontoret Fredericia, afd. 602, I.P. Schmidts Gård, Fredericia - 4
Boligkontoret Fredericia, afd. 602, I.P. Schmidts Gård, Fredericia - 6