Christiansgården, Aarhus - indkig 7

Christiansgården, Aarhus

Det nye sognehus ved Christianskirken i Aarhus er indviet og taget i brug.

Projektet omfatter en større tilbygning samt ombygning af eksisterende sognegårdsfaciliteter.

Adgangen sker gennem en ankomstgård med et smukt belagt gårdrum omkring et eksisterende træ, en lidt indadvendt stemning nærmest som i en klostergård.

Bygningen indeholder kontorarbejdspladser med kopi- og depotfunktioner, forsamlings- og undervisningslokaler, møderum, aktivitetslokaler og køkken mm.

Der er lagt vægt på sammenhængen med kirken og det eksisterende bymiljø, etablering af tidssvarende lyse lokaler med et åbent og imødekommende udtryk, der kan rumme alle de forskellige aktiviteter huset rummer – og samtidigt give et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Nybygningen er med til at adskille og definere uderummene: Det rolige ankomstrum omkring forpladsen, og de aktive uderum på den sydøstlige side af bygningen, hvor spejdere og andre kan have udeaktiviteter i tæt kontakt til fælleslokalerne i krypten under kirken.

Christiansgården, Aarhus - gård 2
Christiansgården, Aarhus - have
Sted
Frederikshaldsgade, Aarhus
Omfang
570 m²
Bygherre
Christianskirkens Menighedsråd
Team
Arne Elkjær A/S, Birgitte Henningsen MAA
Ydelser
Totalrådgivning, herunder projektforslag, for-/hovedprojekt, udbud i fagentreprise, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen samt 1-års gennemgang.
År
2018
Anlægssum
8 mio. kr.
Præmiering
1. præmie i arkitektkonkurrence
Christiansgården, Aarhus - indkig 1
Christiansgården, Aarhus - gård 3
Christiansgården, Aarhus - indkig til møde
Christiansgården, Aarhus - 3