5S3A4231_Elmehøjen

Elmehøjen, Hørning

Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S har gennem en løbende brugerproces tegnet dispositionsforslaget til Elmehøjen, en ny integreret institution i Hørning ved Skanderborg, med 5 børnegrupper, fællesrum, produktionskøkken og personalefaciliteter.

Bygningens arkitektoniske udtryk og materialevalg er på samme tid enkelt og varieret og understøtter den funktionelle organisering i 3 hovedafsnit/klynger omkring et centralt placeret fællesrum. Bygningen fremtræder som en sammenstilling af asymmetriske saddeltagshuse der i en tilnærmet stjerneform udgår fra fællesrummet.

Mod nord og øst fremtræder facaderne mere lukkede mens de mod syd og vest samt ved gavlene gives en mere varieret og åben karakter. Her, mod legepladsarealerne, er dele af facaderne tilbagetrukket under et bredt udhæng og udført i en kombination af glaspartier og en lodret træbeklædning i varm nuance. Udhænget bæres af v-formede søjler i træ der kan anvendes til ophold og leg. De enkelte bygningsafsnit markeres i facaderne via en variation i farven på døre og oplukkelige partier så den enkelte klynge markerer sig indenfor den samlede helhed.

5S3A4090_elmehøjen
5S3A4092_elmehøjen
Sted
Elmely, Hørning
Omfang
1000 m²
Bygherre
Skanderborg Kommune
Team
NS Rådgivende Ingeniører A/S, John A. Laursen A/S
Ydelser
Programmering/brugerworkshops, dispositionsforslag, udbud i totalentreprise.
Bygherrerådgivning gennem udbuds-, projekterings - og udførelsesfasen.
År
2017 - 2019
Anlægssum
17,5 mio. kr.
5S3A4102_elmehøjen
5S3A4105_elmehøjen
5S3A5529_elmehøjen
5S3A5550_elmehøjen
5S3A5567_elmehøjen
Elmehøjen, Hørning - håndskitse