Fårvang Hero

Fårvang ældrecenter

Med en central placering i Fårvang har vi designet et åbent og inviterende bygningsanlæg, der i tæt samspil med de eksisterende plejeboliger på grunden sammenfletter café-og byliv, boliger og centerfunktioner i ét samlet hele.

Projektets arkitektur tager sit udgangspunkt i en skala fra de omkringliggende boligkvarterer og fornyelsen af Fårvang Ældrecenter bliver endnu et smukt boligområde i byen – ikke en institution. Hverdagslivet for beboerne bliver således en moderne arkitektonisk ramme som i skala, udtryk og materialevalg minder om den bolig beboerne typisk kommer fra samtidig med, at der med aktivitetscentret som omdrejningspunkt, bliver mulighed for at inviterer byens borgere indenfor.

 

Fårvang blomstereng
Fårvang private haver
Sted
Fårvang, Silkeborg Kommune
Omfang
1670 m²
Bygherre
Silkeborg Kommune
Team
Byggefirmaet Knudsgaard, rasmusrasmus, LB Consult, Birgitte Henningsen
Ydelser
Totalentreprise
År
2019-2022
Anlægssum
32,5 mio kr.
Præmiering
1. præmie i totalentreprisekonkurrence
Fårvang gårdrum
Fårvang gårdrum 3
Fårvang fælleshus
Fårvang lænestol
Fårvang fælleshus
Fårvang fælleshus detalje