Fællesskabets Hus i Ry, Ry - visualisering eksteriør

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry er et bygningskompleks bestående af 72 plejeboliger disponeret i 4 selvstændige boenheder med tilhørende service – og fællesfaciliteter.

Fællesskabets Hus er en døgnbemandet institution, der henvender sig til borgere med varig og betydelig nedsatte kognitive, motoriske og sociale funktionsevner, herunder en stor andel med demens.

De centrale fællesfaciliteter, indeholdende produktionskøkken, aktivitets – og træningsfaciliteter, administration, sundhedsklinik samt multisal, organiseres midt på byggegrunden i et 2 etagers bygningsvolumen, fælleshuset. Centralt i bygningen placeres fællestorvet, ”hjertet”, der med sin åbenhed og organisering af alle fællesfunktioner i direkte forbindelse hermed naturligt inviterer beboere og byens borgere ind.

Plejeboligerne er ligeledes udformet som 2–etagers bygninger, og de 72 boliger er fordelt på 4 boenheder med 18 boliger i hver. Hver boenhed er sammensat af 3 mindre klynger af 6 boliger, der danner hver deres særlige enhed som rummer unikke og forskelligt udformede fællesrum. De mindre klynger opbryder således de relativt store boenheder i mindre fællesskaber med god mulighed for overskuelige sociale fællesskaber, til glæde særligt for demente borgere. Projektet skaber en moderne, tæt og tryghedskabende arkitektur, der leder tankerne hen på den klassiske landsby med små intime bykvarterer med egne haverum i tæt kontakt til den offentlige park. Et bygningsanlæg der indpasser sig naturligt i Ry og danner rammen om fællesskab og tætte menneskelige relationer.

Fællesskabets Hus i Ry, Ry - visualisering fællestorv
Sted
Knudsvej 34, 8680 Ry
Omfang
7943m²
Bygherre
Skanderborg Kommune
Team
Jørgen Friis Poulsen A/S, Force4 Architects, Hundsbæk & Henriksen A/S, By Munch
Ydelser
Konkurrenceforslag til totalentreprisekonkurrence
År
2017
Anlægssum
-
Præmiering
-
Fællesskabets Hus i Ry, Ry - visualisering spiserum
Fællesskabets Hus i Ry, Ry - luftperspektiv skitse