Fugleperspektiv 01_Gaurslund

Gaurslund Plejecenter

På baggrund af et visionært idéoplæg, har vi skabt en resilient og fleksibel helhedplan for det nye byområde i Gaurslund. Her fletter plejecenter og by funktioner og genererer en tæt og tryghedsskabende ny bydel præget af synergier.

Helhedsplanen omfatter et nyt plejehjem bestående af plejeboliger og aktivitetscenter, samt en daginstitution. Strukturen i helhedsplanen understøtter muligheden for mødet mellem generationer, og overlappende funktioner binder den nye by sammen 24/7.

Landskabet ved Gauerslund er kendetegnet ved en række beplantningsbælter og markdiger. Et dige på grunden fungerer som rygrad for området, hvor grønne torve vokser ud fra og binder den nye bebyggelse sammen omkring aktivitetscenterets have. Det er idéen om diget som det samlende, landskabelige element, der giver området sin karakter.

Boenhed_Topview 01_Gaurslund
Zoom 05_Gaurslund
Sted
Gaurslund, Vejle Kommune
Bygherre
Vejle Kommune
Team
rasmusrasmus, Ingeniør'ne, WAD Landskab
År
2019
Præmiering
2. præmie i konkurrenceforslag
Zoom 04_gaurslund
Zoom 01_m_baggrund_gaurslund