Hylke Skole og Børnehus, Hylke - indgang

Hylke Skole og Børnehus

Hylke Skole er en landsbyskole med indskoling og SFO.

Med nybygningen sammenbygges Hylke Børnehave og den eksisterende Hylke Skole, hvorved der skabes et samlet undervisningsmiljø med niveaufri forbindelse mellem bygningerne. Det samlede bygningskompleks kommer til at indeholde børnehave, skole (Indskoling og SFO) samt Hylke Multihus.

Skolebygningen er på ca. 300 m² og indeholder 3 undervisningslokaler, personalefaciliteter, kontor, gangforbindelse m. rampeforløb mm. Skolebygningen, der forbinder 2 ret forskelligartede arkitektoniske udtryk, er udført som en enkel, harmonisk, sort træbygning med ”fladt” tag. Indgangssiden mod nord er forsynet med varierede vinduesstørrelser og brystningshøjder, der giver et uhøjtideligt præg, der understøtter børns behov ved leg, ophold mm.

Hylke Skole og Børnehus, Hylke - logo
Hylke Skole og Børnehus, Hylke - gård
Sted
Hylkevej, Skanderborg
Omfang
Ca. 300 m²
Bygherre
Skanderborg Kommune
Team
Oluf Jørgensen A/S
Ydelser
Totalrådgivning, programmering/brugerworkshop, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, detailprojektering, udbud i fagentreprise, byggeledelse og 1-års eftersyn
År
2015
Anlægssum
6 mio. kr.
Hylke Skole og Børnehus, Hylke
Hylke Skole og Børnehus, Hylke - sandkasse
Hylke Skole og Børnehus, Hylke - halvtag