IF Midtdjurs, Kultur og Fritidscenter, Ryomgaard - skitse

IF Midtdjurs, Kultur og Fritidscenter, Ryomgaard

Projektet omhandler dels en ny multihal og dels en fremtidig udvidelse af klubhuset for IF Midtdjurs.

Ved udarbejdelsen af idéprojektet for multihallen og udvidelse af klubhus, er det tilstræbt at skabe en god sammenhæng med eksisterende skole, Marienhoff-skolen. Både multihal og udvidelsen af klubhuset foreslået som saddeltagsbygninger, der både skaber en harmonisk og funktionel sammenhæng med de eksisterende bygninger, og giver god mulighed for en passende rumhøjde i de store rum, kantine og mødelokaler.

Den nye idrætshal vil medvirke til at højne kvaliteten af skolens undervisningsfaciliteter og give mulighed for en bred vifte af både sportslige, kulturelle og skolerelaterede arrangementer til glæde for alle skolens interessegrupper i bred forstand.

Klubhuset vil give mulighed for yderligere aktiviteter i form af aktivitetsrum/kantine for skolens elever, sammenkomster, fester og foreningsmøder. Aktivitetsrummet vil kunne fungere som en selvstændig enhed med gode lokaler og køkkenfaciliteter eksempelvis til udlejning.

IF Midtdjurs, Kultur og Fritidscenter, Ryomgaard 3
Sted
Marienhoffvej, Ryomgaard
Omfang
708 m² (multihal) + 1.161 m² (udvidelse af klubhus)
Bygherre
IF Midtdjurs
Team
Dansk Halbyggeri A/S, DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S
Ydelser
Skitseforslag og udviklingsplan
År
-
Anlægssum
-
IF Midtdjurs, Kultur og Fritidscenter, Ryomgaard 2
IF Midtdjurs, Kultur og Fritidscenter, Ryomgaard 1