Lindved Skole, Vejle - 3

Lindved Skole, Vejle

Lindved Skole er en lokalt forankret 2-sporet skole med ca. 325 elever fra 0-9 kl. Projektet omfatter ombygning, tilbygning og pædagogisk opdatering, og tager udgangspunkt i at skabe tre ”selvforsynende” årgangsafdelinger samt give skolen en markant og entydig indgang og et imødekommende ”ansigt” udadtil.

En totalrenovering af 70’er bygningen muliggør etablering af sammenhængende afdelingsområder, der indrettes med fleksible fælles faciliteter til gruppe- og projektarbejder. Til udskolingen etableres et helt nyt udskolingshus med fagmiljøer og fritidsmiljøer tilpasset denne aldersgruppe.

Faglokaler disponeres med sigte på flerfunktionalitet og organiseres i fagfællesskaber. Pædagogisk læringscenter etableres som satellitter integreret i fællesområder i de enkelte afdelinger. Der etableres et samlet administrations- og personaleafsnit ved den nye hovedindgang, mens forberedelsesfaciliteter placeres decentralt i de enkelte afdelinger. Tillige anlægges nye faghaver med fokus på udeundervisning samt leg og bevægelse for alle alderstrin i relation til den ny multibane ved idrætshallen.

Lindved Skole, Vejle - 2
Lindved Skole, Vejle - 1
Sted
Sognegårdsvej 1, 7100 Vejle
Omfang
Ombygning 2.300 m², tilbygninger 450m² - herudover er der saneret og nedrevet 2.360 m²
Bygherre
Hedensted Kommune
Team
EKJ rådgivende ingeniører, WAD Landskabsarkitekter A/S
Ydelser
Totalrådgivning, programmering/brugerworkshop, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, detailprojektering, udbud i fagentreprise, byggeledelse og 1-års eftersyn.
År
2017
Anlægssum
Ca. 33 mio. kr.
Præmiering
1. præmie i totalrådgivningskonkurrence
Lindved Skole, Vejle - gang
Lindved Skole, Vejle - piger
Lindved Skole, Vejle - 15
Lindved Skole, Vejle - skabe i brug
Lindved Skole, Vejle - 7
Lindved Skole, Vejle - undervisning
Lindved Skole, Vejle - søren kierkegaard citat
Lindved Skole, Vejle - 13
Lindved Skole, Vejle - lokale