Løkkegårdsparken_view1

Løkkegårdsparken

Løkkegårdsparken består af 72 almene boliger og er et nyt og markent boligkvarter, organiseret omkring tre klynger, med hver deres varierende gårdrum som omdrejningspunkt.

Bebyggelsen bindes sammen på tværs af de fælles grønne og blå rekreative udearealer, hvor beboerne har rig mulighed for at deltage i fællesskabet.

Løkkegårdsparken indskriver sig således i konteksten som 3 veldefinerede ”bykvarterer” omgivet af det grønne landskab. I den store skala markerer bebyggelsen sig i landskabet som en sammenstilling af mindre huse, der profilerer sig mod omgivelserne med en markant og identitetsskabende arkitektur. Som billedet på en lille by.

Via facadeforskydninger nedskaleres bebyggelsen yderligere i mindre enheder, hvorved synergien med lokalområdet styrkes og boligområdet fremstår i et sympatisk formsprog i en menneskelig skala. Et levende og organisk bygningsanlæg, der former sig i skala og udtryk det er de primære brugere, beboerne og signalerer hjemlighed.

Løkkegårdsparken vil danne rammen for boliger, som sikrer balancen mellem privathed og god kontakt til fællesskabet. De vil danne hjem for mange mennesker og med fem forskellige boligtyper sikres en alsidig beboersammensætning, hvorved der skabes grundlaget for både et stærkt socialt fællesskab og mulighed for privathed i den enkelte bolig.

Løkkegårdsparken_view2
Sted
Løkkegårdsparken, Odder
Omfang
6437 m2
Bygherre
DOMI bolig
Team
Poul Pedersen A/S, Arkplan landskabsarkitekter, Sweco
År
2021
Præmiering
2. præmie i totalentreprisekonkurrence
Aerial_farvelagt_reduced_løkkegårdsparken