Midtjysk Boligselskab afd. 39, Poul La Cours Vej, Skanderborg - tegning perspektiv 3

Midtjysk Boligselskab afd. 39, Poul La Cours Vej, Skanderborg

Arkitektfirmaet er totalrådgiver og bygherrerådgiver på en omfattende renovering af 145 almene boliger for Midtjysk Boligselskab afd. 39, Poul La Cours Vej i Skanderborg. Bebyggelsen er fra 1973 og består af 5 blokke og fælleshus fordelt med boli­ger i 3-etages blokke og et bosted for psykisk handicappede beboere i 2 etager. I 2014 er sagen, på grundlag af Arkitektfirmaets projektforslag, udbudt i totalrådgivningskonkur­rence og senere hovedentreprise med Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S som bygherrerådgiver.

Byggeopgaven består af renovering og efterisolering af klimaskærmen inkl. tag, renove­ring af installationer inkl. balanceret ventilationsanlæg, nye køkkener og badeværelser i alle lejligheder, installation af elevatorer i 10 opgange, ombygning af 60 lejligheder ift. Landsbyggefondens tilgængelighedskrav samt renovering af opgange og udearealer. Arkitektfirmaets rolle er som bygherrerådgiver, at sikre at bygherrens intentioner gen­nemføres under færdigprojekteringen og udførelse. Vi har fulgt opgaven tæt, gennem­ført beboerworkhops, deltaget i alle projekteringsmøder, bygherremøder og beboerinfor­mationsmøder.  I 2006 har arkitektfirmaet i øvrigt stået for opførelse af 300 m² fælleshus og i 2 omgan­ge har vi ombygget boliger i bosted for psykisk handicappede i afd.39, i alt1.500 m².

Midtjysk Boligselskab afd. 39, Poul La Cours Vej, Skanderborg - tegning perspektiv
Midtjysk Boligselskab afd. 39, Poul La Cours Vej, Skanderborg - tegning perspektiv 2
Sted
Poul La Cours Vej, Skanderborg
Omfang
11.400 m²
Bygherre
Midtjysk Boligselskab afd. 39 med støtte fra Landsbyggefonden
Team
Allan Almbjerg A/S, Birgitte Henningsen MAA
Ydelser
Totalrådgivning, udarbejdelse af helhedsplan, tilstandsvurdering, beboerworkshops, projektforslag, udbud i totalrådgivningskonkurrence, efterfølgende bygherrerådgivning inkl. deltagelse i projekteringsmøder. Tillægsopgaver i fm. renovering: Udbud af genhusnings¬pavilloner, udbud af flytteopgave samt udarbejdelse af beboerinformation.
År
Renovering er projekteret 2014-16, Byggeperiode 2016-2022
Anlægssum
235 mio. kr.
Midtjysk Boligselskab afd. 39, Poul La Cours Vej, Skanderborg - indgang
Midtjysk Boligselskab afd. 39, Poul La Cours Vej, Skanderborg - perspektiv
Midtjysk Boligselskab afd. 39, Poul La Cours Vej, Skanderborg - renovering
Midtjysk Boligselskab afd. 39, Poul La Cours Vej, Skanderborg - plantegning
Midtjysk Boligselskab afd. 39, Poul La Cours Vej, Skanderborg - 1
Midtjysk Boligselskab afd. 39, Poul La Cours Vej, Skanderborg - 2