Håndskitse_aerial reduced_nygrønningen

Ny Grønningen, Tinglev

Med en prominent placering i selve byparken i Tinglev og med Medborgerhuset som nærmeste nabo har vi designet et åbent og inviterende bygningsanlæg, der sammenfletter byliv, boliger og centerfunktioner i ét samlet hele. Konceptuelt disponeres plejehjemmet enkelt og ligefremt som to separate boenheder i naturlig sammenhæng med fælleshusets servicearealer og café mm. Boenhederne placeres i parkens grønne rum gennemskåret af det offentlige stiforløb, med fælleshuset som det naturlige omdrejningspunkt og hvor hele Grønningen inddrages til aktive uderum.

Servicebygning_Nygrønningen
Sted
Tinglev Midt, Tinglev
Omfang
2350 m²
Bygherre
Aabenraa Kommune
Team
rasmusrasmus, LB Consult, Wad Landskabsarkitekter
Ydelser
Totalrådgivning
År
2019 - 2021
Anlægssum
-
Præmiering
1. præmie i totalrådgiverkonkurrence
Bytorv Reduced_Nygrønningen
Boenhed_Nygrønningen