Tinglev Luftfoto 2

Ny Grønningen, Tinglev

Med en prominent placering i selve byparken i Tinglev og med Medborgerhuset som nærmeste nabo har vi designet et åbent og inviterende bygningsanlæg, der sammenfletter byliv, boliger og centerfunktioner i ét samlet hele. Konceptuelt disponeres plejehjemmet enkelt og ligefremt som to separate boenheder i naturlig sammenhæng med fælleshusets servicearealer og café mm. Boenhederne placeres i parkens grønne rum gennemskåret af det offentlige stiforløb, med fælleshuset som det naturlige omdrejningspunkt og hvor hele Grønningen inddrages til aktive uderum.

Tinglev fra parken
Tingelv gavl
Sted
Tinglev Midt, Tinglev
Omfang
2350 m²
Bygherre
Aabenraa Kommune
Team
rasmusrasmus, LB Consult, Wad Landskabsarkitekter
Ydelser
Totalrådgivning
År
2019 - 2021
Anlægssum
-
Præmiering
1. præmie i totalrådgiverkonkurrence
Tinglev fælleshus
Tinglev boenhed
Tinglev gårdrum
Tinglev café
Tinglev fællesrum