Østtoppen, Hjortshøj

Østtoppen, Hjortshøj

Østtoppen er en boligbebyggelse på en smukt kuperet grund i Hjortshøj. Bebyggelsen består af 19 boliger fordelt i 3 blokke.

Boligerne er placeret i tre enheder omkring et stort fælles gårdrum, som åbner sig mod udsigten og det åbne land mod øst.

Bebyggelsen består af boliger i både én og to etager med ensidig tag­hældning. De én etagers boliger med handicapvenlig indretning henven­der sig primært til seniorer og de to etagers boliger henvender sig primært til børnefamilier. Således er der skabt mulighed for at flere generationer bor i samme bebyggelse. Der er eksempler på at familier i flere generationer bor i bebyggelsen.

Rækkehusene har sammenhængende tag hvorunder hver boligenhed forskyder sig og skaber nicher for udeophold. Alle boligerne har gennem­lyste rum, og lofterne følger den skrå taghældning, således at der skabes spændende rumforløb med masser af lys og luft.

Østtoppen, Hjortshøj - sti 3
Østtoppen, Hjortshøj - sti
Sted
Østtoppen, Hjortshøj
Omfang
2.095 m²
Bygherre
Planlægningsgruppen A/S
Team
Allan Almbjerg A/S, Birgitte Henningsen MAA
Ydelser
Totalrådgivning, programmering, projektering, udbud i fagentreprise, byggeledelse, fagtilsyn, 1. års gennemgang
År
Opført 2007
Anlægssum
18,9 mio. kr.
Østtoppen, Hjortshøj - sti 2
Østtoppen, Hjortshøj - facade
Østtoppen, Hjortshøj - perspektiv
Østtoppen, Hjortshøj - gavl
Østtoppen, Hjortshøj - væg