Socialpsykiatriske Boliger, Års - visualisering ankomst

Socialpsykiatriske Boliger, Års

Projektet omfatter et botilbud med 40 socialpsykiatriske boliger fordelt på 4 boenheder med 10 boliger i hver og med tilhørende service – og kontorfaciliteter.

Botilbuddet er døgnbemandet og henvender til borgere med forskellige psykiske lidelser og handicaps. Der er således tale om en beboergruppe, der udover stor aldersmæssig spredning, har vidt forskellige behov for behandling, pleje og omsorg med fokus på den enkelte borgers recovery.

Boenhederne er placeret i 3 u-formede bygninger, og organiseres langs en indre bygade med en kerne af offentlige funktioner placeret centralt i form af service – og kontorfaciliteterne. 2 af boenhederne er disponeret i selvstændige 1-etagers bygningsafsnit, mens to andre boenheder er placeret i en to-etagers bygning.

Fællesfunktioner for boligerne såsom opholds- og spiserum med køkkener er disponeret i de ”lette” bygningselementer med øget rumhøjde og gennemgående lysbånd og vil fremstå som markante fikspunkter i bebyggelsen. De højloftede fællesarealer tilføjes ved boenhedernes indre fælles gårdrum en serie af trælistebeklædte opholdskarnapper i varierende udformning og farvenuance. Arkitektonisk opleves de enkelte boenheder således ved deres orientering og variation i karnapper samt farven på disse altid unikke inden for den overordnede materialemæssige helhed.

Sted
Markedsvej, Års
Omfang
-
Bygherre
Region Nordjylland
Team
Hoffmann A/S, OBH Rådgivende Ingeniør A/S
Ydelser
Konkurrenceforslag totalentreprisekonkurrence
År
2016
Anlægssum
-
Præmiering
-
Socialpsykiatriske Boliger, Års - visualisering gårdrum