Søbrinken, Skanderborg

Søbrinken, Skanderborg

Bebyggelsen ligger placeret centralt og lige ved indkørslen til Skanderborg indre by. Bebyggelsen består af 2 punkthuse med i alt 10 lejligheder med udsigt over Skanderborg Sø.

Bygherren Andelsboligforeningen Søbrinken er blevet tildelt Skanderborg Kommunes Arkitekturpris 2006.

Fra dommerbetænkningen lyder det:

”Den svære øvelse at føje nyt til et område der repræsenterer forskellige bygningsty­pologier er gennemført meget vellykket. Der er arbejdet med bygningens facadeudtryk, så der opstår variation og harmoni men ikke monotoni. Der er brugt materialer, der såvel farvemæssigt som overflademæssigt spiller fint sammen. Projektet opfylder flot kriterierne for godt og smukt byggeri og der synes at være en god sammenhæng mel­lem konkret projekt og planlægning.”

Søbrinken, Skanderborg - perspetiv 2
Sted
Søbrinken, Skanderborg
Omfang
1.200 m²
Bygherre
Andelsboligforeningen Søbrinken
Team
Ingeniør Per Dombernowsky
Ydelser
Totalrådgivning, programmering, projektering, udbud i fagentreprise, byggeledelse, fagtilsyn, 1. års gennemgang
År
Opført 2005
Anlægssum
-
Præmiering
Skanderborg Kommunes Arkitekturpris 2006
Søbrinken, Skanderborg - perspektiv for
Søbrinken, Skanderborg - perspektiv
Søbrinken, Skanderborg - altaner 2
Søbrinken, Skanderborg - altaner