Sønderbygaard, Fredericia

Sønderbygaard, Fredericia

Efter en brand i 1997 besluttedes det at rive de stærkt beskadigede avls- og driftsbygninger ned og opføre et nyt gårdanlæg. Det eneste der i dag står tilbage af den oprindelige gård er det gamle fine hovedhus beliggende mod Fredericiavej.

Bygningsanlægget består således af fire nye bygninger. En kornlade med tørringsanlæg mod vest, ny maskinbygning mod øst. Endvidere er der bygget en ny trælade, som fungerer som maskinhus og værksted.

Til anlægget er også tilføjet en ’aftægtsbolig’ i 2 plan.

Med de præcise og knappe bygningsvolumener, de lidt store dimensioner, og en enkel materialeholdning med få materialer og farver, opnås et roligt og meget unikt sammenhængende anlæg.

De anvendte materialer og farver er velkendte for store gårdanlæg: Rødt tegltag, hvidt pudset murværk, enkle sorte detaljer som døre og porte, ens taghældninger og sort tjæret træværk.

De nye fløje omkring gårdspladsen med det store egetræ er opført i vandskuret tegl omkring en limtræskonstruktion uden udhæng, med teglbeklædte tagflader og ovenlys i kip. Bygningerne står på høj sorttjæret sokkel – et motiv, der er hentet fra stuehuset.

Sønderbygaard, Fredericia - for
Sted
Sønderbygaard, Fredericia
Omfang
3.000 m²
Bygherre
Hans og Hanne Sandager
Team
Bygnings- og Maskinkontoret for Sydjylland og Fyn
Ydelser
Arkitektrådgivning
År
Opført 2000-2012
Præmiering
Agro Arkitekturprisen år 2000 ved Landbrugets Rådgivningscenter
Sønderbygaard, Fredericia - stuehus inde
Det er lykkedes at skabe et helstøbt anlæg med en fin skaleringsmæssig sammenhæng mellem det gamle stuehus, nybyggeriet, gårdspladsen og den gamle trælade. De nybyggede fløjes omhyggeligt proportionerede facader understreger sammenhængen.
Byggeriet er præmieret med Agro Arkitekturprisen år 2000 ved Landbrugets Rådgivningscenter
Sønderbygaard, Fredericia - træ
Sønderbygaard, Fredericia - maskinhus
Sønderbygaard, Fredericia - maskinhus ude.jog
Sønderbygaard, Fredericia - indkørsel
Sønderbygaard, Fredericia - indkørsel skrå
Sønderbygaard, Fredericia - hovedbygning