Solbjergparken, Pilevangen, Solbjerg - altaner

Solbjergparken, Pilevangen, Solbjerg

Bebyggelsen er udarbejdet med en blandet boform, hvor 2 boligforeninger og privat byggefirma sammen har fået opført 32 almene boliger, 8 private boliger + fælleshus.

De 32 boliger er opført som almene boliger for hhv. Boligforeningen Århus Omegn og ALBOA, heraf er 12 boliger handicapvenlige og +55 boliger.

Den vifteformede bebyggelsesplan og de grønne kiler mellem blokkene giver luft og mulighed for udeophold, sidde­grupper og legepladser. De grønne kiler friholdes fra trafik og på denne måde får boligerne nogle fine beskyttede stiforløb og opholdsmuligheder imellem husene.

Alle bygninger har ens taghældning med tagpap og listedækning. Facader er blødstrøgne gråbrune teglsten med enkelte lette facadepartier.

Fælleshuset er centralt placeret i bebyggelsen. Det skiller sig ud fra de øv­rige bygninger med sit arkitektoniske udtryk, og markerer herved også sin særlige funktion.

Solbjergparken, Pilevangen, Solbjerg - to blokke
Solbjergparken, Pilevangen, Solbjerg - fællesrum
Sted
Pilevangen, Solbjerg
Pilevangen, Solbjerg
4.328 m²
Bygherre
Boligforeningen Århus Omegn, ALBOA og Lasse Larsen Byggefirma A/S
Team
Arne Elkjær A/S, Birgitte Henningsen MAA
Ydelser
Totalrådgivning, programmering, projektering, udbud i hovedentreprise, byg¬geledelse, fagtilsyn, 1-års gennemgang
År
2012
Anlægssum
53 mio. kr.
Solbjergparken, Pilevangen, Solbjerg
Solbjergparken, Pilevangen, Solbjerg - parkering
Solbjergparken, Pilevangen, Solbjerg - opgang
Solbjergparken, Pilevangen, Solbjerg - føllesrum indgang
Solbjergparken, Pilevangen, Solbjerg - loft