Spurvetoften, Brejning - perspektiv 2

Spurvetoften, Brejning

Byggeriet omfatter 38 almene plejeboliger til psykisk og fysisk handicappede.

Arkitektfirmaet har stået for totalrådgivning i forbindelse med nyopførelse af et botilbud til 38 beboere med autisme eller sammenlignelige udviklingsforstyrrelser. Byggeriet er beliggende på H.O. Wildenskovsvej, Brejning. Boligerne er opført som almene boliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer.

Byggeriet er udformet i et moderne formsprog, hvor lys, tilgængelighed og tæt kontakt til udearealer for den enkelte beboer, har haft stor betydning for det samlede udtryk. Byggeriet er opført med facader i blank teglmur og med vinduer i træ/alu-system, for at tilgodese lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Projektet er opført som Lavenergiklasse 2, og er opført indenfor rammebeløbet for alment byggeri.

Spurvetoften, Brejning - enkelt 2
Sted
Brejning ved Vejle
Omfang
2.940 m²
Bygherre
Vejle Kommune
Team
Arne Elkjær A/S, Birgitte Henningsen MAA
Ydelser
Totalrådgivning, herunder projektforslag, for-/hovedprojekt, udbud i fagentreprise, byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen samt 1-års gennemgang
År
2009-2012
Anlægssum
60,8 mio. kr.
Præmiering
1. præmie i totalrådgivningskonkurrence
Spurvetoften, Brejning - inde 1
Spurvetoften, Brejning - inde 2
Spurvetoften, Brejning - perspektiv
Spurvetoften, Brejning - skur
Spurvetoften, Brejning - efterår