Stenløse Privatskole, Ny Idrætshal, Stenløse - Perspektiv

Stenløse Privatskole, Ny Idrætshal

Projektet angiver de arkitektoniske og funktionelle hovedlinjer for opførelsen af en ny idrætshal til Stenløse Privatskole.

Den nye idrætshal vil medvirke til at højne kvaliteten af skolens undervisningsfaciliteter og give mulighed for en bred vifte af både sportslige, kulturelle og skolerelaterede arrangementer til glæde for alle skolens interessegrupper.

Med den foreslåede placering orienterer idrætshallen sig mod de øvrige skolebygninger mod vest, og det mellemliggende udeareal kan anvendes til friluftaktiviteter så som boldspil, skateboard etc. og således skabe en naturlig sammenhæng mellem skolens bygningsafsnit.

Idrætshallen vil således blive et naturligt fixpunkt i bygningsanlægget og vil medvirke til at knytte de eksisterende skolebygninger mod øst og vest yderligere sammen i dagligdagen. Faciliteterne tilvejebringes både ved nybyggeri og ved indretning af de eksisterende bygninger.

Stenløse Privatskole, Ny Idrætshal, Stenløse - Perspektiv 1
Stenløse Privatskole, Ny Idrætshal, Stenløse - Perspektiv detalje
Sted
Dam Holme 1-5, 3660 Stenløse
Omfang
1.700 m² - heraf 500 m² ombygning
Bygherre
Stenløse Privatskole
Team
Dansk Halbyggeri A/S, Viggo Madsen A/S
Ydelser
Programmering, skitsering og projektering i totalentreprise
År
2016
Anlægssum
14,5 mio. kr.
Præmiering
1. præmie i totalentreprisekonkurrence
Stenløse Privatskole, Ny Idrætshal, Stenløse - Hal 2
Stenløse Privatskole, Ny Idrætshal, Stenløse - Skitse