Vestermølle, Skanderborg - Riddersalen facade

Vestermølle, Skanderborg

Vestermølle er et lokalhistorisk område med en tidligere vandmølle og proprietærgård beliggende direkte mod Skanderborg Sø, og bygningsanlægget bestod som helhed af et bevaringsværdigt anlæg, men med vidt forskellige bygninger mht. kvalitet, arkitektur mm.

Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S deltog i at udarbejde en registrering og helhedsplan for Vestermølles fremtidige bevaring og udnyttelse. Helhedsplanen dannede grundlag for Vestermølles gradvise renovering og transformering fra nedlagt landbrug og vandmølle til et moderne kultur, fritids og konferencecenter.

Arkitektfirmaet har restaureret/renoveret de 5 bygninger og udearealer samt stået for nyopførelsen af bådhuset mm.

Gennem hele processen har Arkitektfirmaet samarbejdet tæt med Skanderborg Kommune og med de meget aktive brugerforeninger i Foreningen Vestermølle, der består af de brugere, indenfor friluftsliv, sport, kunst, formidling mm. der har til huse i de renoverede bygninger og de tilknyttede udearealer.

Vestermølle, Skanderborg - Møllebygningen facade 2
Vestermølle, Skanderborg - Riddersalen facade perspektiv træer - beskåret
Vestermølle, Skanderborg - Laden kokke
Vestermølle, Skanderborg - Bådhuset perspektiv tæt på
Sted
Oddervej 80, 8660 Skanderborg
Omfang
1.960 m², udearealer 50.000 m²
Bygherre
Skanderborg Kommune
Team
Søren Gottfred Petersen MAA, Brøgger Arkitekter, Tri-Consult A/S, Birgitte Henningsen MAA
Ydelser
Totalrådgivning, hoveddisponering, detailprojektering, udbud i fagentreprise, byggeledelse, fagtilsyn, 1-års gennemgang
År
2005-13
Anlægssum
Ca. 20 mio. kr.
Præmiering
Skanderborg Kommunes Arkitekturpris for renovering 2011 (Riddersalen), Skanderborg Kommunes Arkitekturpris for renovering 2013 (Laden), Nominering til RENOVER prisen 2013 (Laden).

Møllebygningen

Møllebygningen indeholder restaurant m. storkøkken, museumsfaciliteter samt mødelokaler.

Vestermølle, Skanderborg - Møllebygningen facade 2
Vestermølle, Skanderborg - Møllebygningen dør
Vestermølle, Skanderborg - Møllebygningen indgang

Riddersalen

Riddersalen anvendes igen til restaurationspavillion – som den oprindelig har gjort i 1912.

Vestermølle, Skanderborg - Riddersalen facade perspektiv
Vestermølle, Skanderborg - Riddersalen perspektiv
Vestermølle, Skanderborg - Riddersalen facade 1

Laden

Den bevaringsværdige Lade anvendes til konference-, udstillings- og selskabslokale. Laden fremstår med hele sin oprindelige synlige søjler, -og spærkonstruktion.

Vestermølle, Skanderborg - Laden kokke
Vestermølle, Skanderborg - Laden inde
Vestermølle, Skanderborg - Laden perspektiv

Bådhuset og øvrige bygninger

De øvrige bygninger anvendes til klub- og fritidsformål med fokus på håndværk og friluftsliv. Til anlægget er tilføjet en ny bygning Bådhuset, der er tilpasset de eksisterende bygninger i proportioner og materialevalg. Med renovering af udearealer, bådebroer, slæbested mm. fremstår hele området som et samlet renoveret anlæg til glæde for hele byen.

Vestermølle, Skanderborg - Bådhuset perspektiv
Vestermølle, Skanderborg - Bådhuset perspektiv 3
Vestermølle, Skanderborg - Bådhuset detalje 2
Vestermølle, Skanderborg - Bådhuset port
Vestermølle, Skanderborg - Bådhuset detalje